Makaleler

Prefabrike Eğimli Çatı Kirişleri (Makaslar) için Sehim Hesabı

Ülkemizde prefabrike beton endüstri yapılarının büyük çoğunluğunda, çatı yüklerini kolonlara aktarmak için “makas” olarak da adlandırılan eğimli çatı kirisleri kullanılır. Bu kirislerin derinliği açıklık ortasına gittikçe artar. Ayrıca, belirli mesnet bölgesinde kesme güvenliğini sağlamak için dolu kesit teskil edilirken, kritik bölgeden sonra I ya da T kesite geçilebilir. Kesitlerin açıklık boyunca değismesinin sebebi, yeterli tasıma gücüyle beraber ekonominin ve deprem yüklerinin azaltılması açısından bina hafifliğinin de sağlanmasıdır.

Eğimli çatı kirislerinde kesit özelliklerinin açıklık boyunca değismesi, sehim hesabını karmasık hale getirir. Bu karmasıklığın sebebi, doğal olarak Atalet Momenti değerinin açıklık boyunca değisiklik göstermesidir. Burada, sehim hesabında hangi Atalet Momenti’nin kullanılacağı sorunu ortaya çıkar.

Bu dokümanda, eğimli çatı kirislerinin sehim hesabının nasıl yapılacağı irdelenmistir. Bölüm 2’de Literatür Taraması yapılmıs, Bölüm 3’te çesitli farklı yaklasımlar karsılastırılıp bir Hesap Formülasyonu önerilmis, Bölüm 4’te ise Örnek Hesap verilmistir.

Dokümanı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Prefabrike Çatı Kirişlerinde Üst Başlık için Uygulanabilir Hesap Yöntemi


Firmamız mühendislerinden Ata Kulaksızoğlu'nun sektörün duayen ismi Günkut Barka ile birlikte yazdığı makale Beton Prefabrikasyon dergisinin son sayısında yayınlanmıştır. Makaleye buradan erişebilirsiniz.