SAFECAST / 19.02.2013

Avrupa Birliği sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Prefabrike Elemanların Birleşimlerinin Sismik Etkiler Altında Tasarım Yöntemleri konulu SAFECAST projesi kapsamında elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlar ışığında önerilen analitik hesap metodları Avrupa Birliği Araştırma Komitesi tarafından yayınlanmıştır.

AAS & ATAY olarak bu projenin sonuç raporunu hesap programlarımıza entegre etmek için gerekli çalışmayı başlatmış bulunmaktayız.