İlk Yerel Ardgermeli Çerçeve Yazılımı Çalışmalarına Başladık

Firmamızın AR-GE Departmanı, konusunda uzman akademik personeli ile, ilk yerli Ardgermeli Sürekli Kiriş yazılım programı çalışmalarında önemli aşama kaydetmiştir. İlk versiyonunda Amerikan şartnamesi ACI318-14 kullanılacak olan yazılımımız, sürekli ardgermeli kirişlerin Kayıp hesapları, Gerilme, Taşıma Gücü, Kesme, Sehim ve Çatlak kontrolleri ile Ankraj Bloğu hesaplarını içerecektir.